მოთხოვნები

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები11858
 • მიმდინარე მოთხოვნები83

12 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

11858

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
თბილისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისის მერია IDFI 06.06.2017 06.06.20177 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
სამართლებრივი აქტები სატელეფონო საუბრებზე ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ თბილისის მერია IDFI 06.06.2017 06.06.20177 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
სამართლებრივი აქტები საწვავის ხარჯების ლიმიტის შესახებ თბილისის მერია IDFI 06.06.2017 06.06.20177 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
თბილისის მერიის საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები თბილისის მერია IDFI 06.06.2017 06.06.20177 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
თბილისის მერიის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი თბილისის მერია IDFI 06.06.2017 06.06.20177 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

83

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

გაგზავნილი მოთხოვნები

 • 7756

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 1645

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 754

  უპასუხო

 • 218

  უარი

 • 52

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 27

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 4

  განმარტების თხოვნა