მოთხოვნები

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები11871
 • მიმდინარე მოთხოვნები83

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

11871

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
სატელეფონო საუბრებზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტები თბილისის საკრებულო IDFI 07.06.2017 07.06.20178 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტები თბილისის საკრებულო IDFI 07.06.2017 07.06.20178 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტები თბილისის მერია IDFI 06.06.2017 06.06.20177 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
სატელეფონო საუბრებზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტები თბილისის მერია IDFI 06.06.2017 06.06.20177 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
თბილისის მერიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება თბილისის მერია IDFI 06.06.2017 06.06.20177 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

83

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

გაგზავნილი მოთხოვნები

 • 7769

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 1645

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 754

  უპასუხო

 • 218

  უარი

 • 52

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 27

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 4

  განმარტების თხოვნა