ჩვენ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

   

OpenData.ge ხორციელდება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ

 
 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

ა. გრიბოედოვის ქუჩა №3 0108 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: +995 32 2 921514 ელ-ფოსტა: info@idfi.ge

 
 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო (TIG)

რუსთაველის გამზ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: +995 32 292 14 03 (Tbilisi) ელ-ფოსტა: info@transparency.ge

 
 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA)

თბილისი, ჯ. კახიძის ქ. #15 ს.ი. 0102

ტელეფონი: (995 32) 293 61 01 / 295 23 53 ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge

 
 

მწვანე ალტერნატივა (GA)

თბილისი,0179, ფალიაშვილის ქ. N27/29, II სართული

ტელეფონი: 995 (32) 229-27-73 ელ-ფოსტა: greenalt@greenalt.org

 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი