საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.336-16..pdf

მოთხოვნა

გ-04.336-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.07.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

   გ-04.336-16.პას..PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია