დუშეთის გამგეობის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები

 2015  წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-137.docx

მოთხოვნა

გადაუდებელი აუც.განხორციელებული შესყიდვები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 დუშეთის გამგეობის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები დუშეთის გამგეობა

   გადაუდებელი აუც.განხორციელებული შესყიდვები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია