ასპინძის გამგეობის მიერ შეძენილი ავტომობილების ჩამონათვალი

2015 წელს შესყიდული ავტომობილების ჩამონათვალი (ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის,  შესყიდვის თარიღის და შესყიდვის ფასის  მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-126.docx

მოთხოვნა

შესყიდული ავტომობილები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.08.2015 ასპინძის გამგეობის მიერ შეძენილი ავტომობილების ჩამონათვალი ასპინძის გამგეობა

   შესყიდული ავტომობილები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია