ასპინძის გამგეობის მიერ სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები

2003-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი)  სოციალურ  დახმარებაზე  გაწეული ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-126.docx

მოთხოვნა

სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.08.2015 ასპინძის გამგეობის მიერ სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები ასპინძის გამგეობა

   სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია