ასპინძის გამგეობის თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების ოდენობა

2015  წელს თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-126.docx

მოთხოვნა

თანამშრომლებზე გაცემული პრემია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.08.2015 ასპინძის გამგეობის თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების ოდენობა ასპინძის გამგეობა

   თანამშრომლებზე გაცემული პრემია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია