ამბროლაურის მერიაში პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები

2014-2015 წელს თანამდებობის პირებზე სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ  სამართლებრივი აქტების, მისი დანართების და მოხსენებითი ბარათების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-267.docx

მოთხოვნა

სამართლებრივი აქტები_Part2.pdf

პასუხი

სამართლებრივი აქტები_Part3.pdf

პასუხი

სამართლებრივი აქტები_Part1.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 ამბროლაურის მერიაში პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები ამბროლაურის მერია

   სამართლებრივი აქტები_Part2.pdf
   სამართლებრივი აქტები_Part3.pdf
   სამართლებრივი აქტები_Part1.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია