შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა ამბროლაურის მერიაში

დღეის მდგომარეობით დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-267.docx

მოთხოვნა

შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა ამბროლაურის გამგეობაში ამბროლაურის მერია

   შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია