ამბროლაურის მერიის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა

2014-2015 წლებში თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-267.docx

მოთხოვნა

თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 ამბროლაურის მერიის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა ამბროლაურის მერია

   თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია