ამბროლაურის მერიის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

2014-2015 წლებში თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-267.docx

მოთხოვნა

თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 ამბროლაურის მერიის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით ამბროლაურის მერია

   თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია