ამბროლაურის გამგეობის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ 2014-2015 წლის სამართლებრივი აქტები

2014-2015 წლებში თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების, მისი დანართების და მოხსენებითი ბარათების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 ამბროლაურის გამგეობის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ 2014-2015 წლის სამართლებრივი აქტები ამბროლაურის გამგეობა

   OPD0815-266 2014-2015 თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების, მისი დანართების და მოხსენებითი ბარათების ასლები..pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია