შტატგარეშე მოსამსახურეებისთვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა ამბროლაურის გამგეობაში

2014-2015 წელს შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-266-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-266 შტატგარეშე მოსამს.დარიცხული ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 შტატგარეშე მოსამსახურეებისთვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა ამბროლაურის გამგეობაში ამბროლაურის გამგეობა

   OPD0815-266 შტატგარეშე მოსამს.დარიცხული ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია