ამბროლაურის გამგეობის თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება (CV)

2014-2015 წლებში დასაქმებული თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება (CV) შესახებ ინფორმაცია

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-266-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-266 CV თანამდებობის პირთა სამუშაო გამოცდილება.pdf

პასუხი

OPD0815-266 CV თანამდებობის პირთა სამუშაო გამოცდილება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 ამბროლაურის გამგეობის თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება (CV) ამბროლაურის გამგეობა

   OPD0815-266 CV თანამდებობის პირთა სამუშაო გამოცდილება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
03.09.2015 ამბროლაურის გამგეობის თანამდებობის პირების სამუშაო გამოცდილება (CV) ამბროლაურის გამგეობა

   OPD0815-266 CV თანამდებობის პირთა სამუშაო გამოცდილება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია