2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმოწერა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან

2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული მიმოწერის (მათ შორის ელექტრონული მიმოწერის) ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საქმიანი წერილი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-266-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-266 2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასტან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული მიმოწერის ასლები..pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმოწერა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ამბროლაურის გამგეობა

   OPD0815-266 2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანასტან დაკავშირებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული მიმოწერის ასლები..pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია