ამბროლაურის გამგეობის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

2014-2015 წლებში თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-266-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-266 2014-2015 წლებში თანამდ.პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 ამბროლაურის გამგეობის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით ამბროლაურის გამგეობა

   OPD0815-266 2014-2015 წლებში თანამდ.პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია