ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა

2014-2015 წლებში თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-266-ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-266 2014-2015 წლებში თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით..pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა ამბროლაურის გამგეობა

   OPD0815-266 2014-2015 წლებში თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით..pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია