მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის (4 ან მეტი შვილი) მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი აბაშის გამგეობიდან

დღეის მდგომარეობით მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის (4 ან მეტი შვილი) მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი და აღნიშნული შეღავათების ბენეფიციართა რაოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-124-აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-124მრავალშვილიანი ოჯახების ბენეფიციართა რაოდენობა.xls

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის (4 ან მეტი შვილი) მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი აბაშის გამგეობიდან აბაშის გამგეობა

   OPD0815-124მრავალშვილიანი ოჯახების ბენეფიციართა რაოდენობა.xls

სრულყოფილი ინფორმაცია