აბაშის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-124-აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-124წარმომადგენლობითი ხარჯები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 აბაშის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები აბაშის გამგეობა

   OPD0815-124წარმომადგენლობითი ხარჯები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია