2003-2015 წლებში მრავალშვილიანი ოჯახების (4 ან მეტი შვილი) სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები

2003-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 ან მეტი შვილი) სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-124-აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-124სოციალური ხარჯები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა