აბაშის გამგეობიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით

2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-124-აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-124-განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 აბაშის გამგეობიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით აბაშის გამგეობა

   OPD0815-124-განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია