გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან

2015 წელს გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვების სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-124-აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.docx

მოთხოვნა

OPD0815-124გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან აბაშის გამგეობა

   OPD0815-124გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია