საჯარო ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმეებზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.09.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

g.506.15.PDF

მოთხოვნა

506.15pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.09.2015 საჯარო ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმეებზე საქართველოს პროკურატურა

   506.15pas.PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია