საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს

2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-093.docx

მოთხოვნა

OPD0815-093 განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

   OPD0815-093 განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია