საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს

2015  წელს  გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის და ადგილის  მითითებით).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-093.docx

მოთხოვნა

OPD0815-093 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.08.2015 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

   OPD0815-093 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია