ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 2015 წელს

2015 წელს  შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის  ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ  (ცალ-ცალკე).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-063.docx

მოთხოვნა

OPD0815-063 შტატგარეშეთა ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.08.2015 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 2015 წელს ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

   OPD0815-063 შტატგარეშეთა ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია