2015 წელს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა

   2015 წელს  შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის  ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-013.docx

მოთხოვნა

OPD0715-013 შტატგარეშეთა ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.08.2015 2015 წელს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

   OPD0715-013 შტატგარეშეთა ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია