საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

478.pdf

მოთხოვნა

478.15 pas.PDF

პასუხი

478.15pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.07.2015 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

   478.15 pas.PDF
   478.15pas.PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია