საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2013 წელს შეძენილი და ჩანაცვლებული ავტომანქანების სია

იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სია, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედი კანონმდებლობით ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე ერთი ან ერთზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, კომპიუტერული ტექნიკით ჩანაცვლდა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0114-016.pdf

მოთხოვნა

OPD0114-016 შესყიდული და ჩანაცვლებული ავტომანქანების სია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2013 წელს შეძენილი და ჩანაცვლებული ავტომანქანების სია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   OPD0114-016 შესყიდული და ჩანაცვლებული ავტომანქანების სია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია