2013 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0114-016.pdf

მოთხოვნა

OPD0114-016 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 2013 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   OPD0114-016 წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია