2013 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატები

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 23 ივლისის განჩინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაევალა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატების შესახებ საჯარო ინფორმაციის გაცემა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0114-016.pdf

მოთხოვნა

OPD0114-016 თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 2013 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   OPD0114-016 თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია