2013 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 23 ივლისის განჩინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაევალა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების შესახებ საჯარო ინფორმაციის გაცემა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.01.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0114-016.pdf

მოთხოვნა

OPD0114-016 თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2015 2013 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   OPD0114-016 თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია