2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული და დაჭრილი საქართველოს სამოქალაქო პირების რაოდენობა და მათი ოჯახებისთვის გაწეული დახმარება

2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული და საქართველოს სამოქალაქო პირების რაოდენობა;  2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული და დაჭრილი   საქართველოს სამოქალაქო პირების ოჯახებისათვის გაწეული ფინანსური, მატერიალური და სხვა დახმარებების შესახებ ინფორმაცია წლების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0615-014.docx

მოთხოვნა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო3.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.07.2015 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული და დაჭრილი საქართველოს სამოქალაქო პირების რაოდენობა და მათი ოჯახებისთვის გაწეული დახმარება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

   შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო3.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია