საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

2014 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-086.pdf

მოთხოვნა

OPD0315-086+განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
16.03.2015 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

   OPD0315-086+განთავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია