ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამუშაო ელ-ფოსტაზე მიღებული და გაგზავნილი წერილები

2014 წლის მარტის თვეში გამგებლის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ელექტრონული მიმოწერა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-051.pdf

მოთხოვნა

opd0314-051მეილები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.04.2014 ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამუშაო ელ-ფოსტაზე მიღებული და გაგზავნილი წერილები ვანის გამგეობა

   opd0314-051მეილები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია