სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები

2013 წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები; (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის, ადგილისა და მოწვეულ სტუმართა, და თქვენი დაწესებულებისგან წარმოდგენილ დამსწრე პირთა ოდენობის მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-074.pdf

მოთხოვნა

opd0314-074წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2014 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები სიღნაღის გამგეობა

   opd0314-074წარმომადგენლობითი ხარჯები.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია