სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და მისი მოადგილეების სახელფასო დანამატები

2013 წელს გამგებელსა და მის მოადგილეებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-074.pdf

მოთხოვნა

opd0314-074პრემიები და დანამატები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2014 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და მისი მოადგილეების სახელფასო დანამატები სიღნაღის გამგეობა

   opd0314-074პრემიები და დანამატები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია