სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2013 წლის პრემიები

​მოთხოვნები:
2013 წელს გამგებელსა და მის მოადგილეებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით;
2013  წელს გამგეობის თანამშრომლებზე (საერთო ოდენობა) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-074.pdf

მოთხოვნა

opd0314-074პრემიები და დანამატები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2014 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2013 წლის პრემიები სიღნაღის გამგეობა

   opd0314-074პრემიები და დანამატები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია