გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯები

2013 წელს  საკრებულოს  მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები;  (კონკრეტული ღონისძიებების ჩამონათვალის, თითოეულზე დახარჯული თანხის, ღონისძიების ჩატარების დროის, ადგილისა და მოწვეულ სტუმართა, და თქვენი დაწესებულებისგან წარმოდგენილ დამსწრე პირთა ოდენობის მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-110.pdf

მოთხოვნა

opd0314-110წარმომადგენლობითი ხარჯი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.03.2014 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯები გურჯაანის საკრებულო

   opd0314-110წარმომადგენლობითი ხარჯი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია