ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის თანამდებობის პირების პრემიები

2013 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-056.pdf

მოთხოვნა

opd0214-056პრემიები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.02.2014 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის თანამდებობის პირების პრემიები ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

   opd0214-056პრემიები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია