საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგანტოდან-,,საჯარო რეესტრის შესახებ'საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.06.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

267.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა