სიახლეები

  27 Oct 2014

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  27 Oct 2014

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  27 Oct 2014

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  27 Oct 2014

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  23 Oct 2014

იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  23 Oct 2014

შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  14 Oct 2014

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  14 Oct 2014

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  14 Oct 2014

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI
  14 Oct 2014

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან მიღებული ინფორმაცია

მეტის ნახვა

IDFI