ამბროლაურის გამგეობა


 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები44
 • მიმდინარე მოთხოვნები0

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

44

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
ამბროლაურის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები ამბროლაურის გამგეობა IDFI 03.09.2015 03.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ამბროლაურის გამგეობის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ 2014-2015 წლის სამართლებრივი აქტები ამბროლაურის გამგეობა IDFI 03.09.2015 03.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
შტატგარეშე მოსამსახურეებისთვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა ამბროლაურის გამგეობაში ამბროლაურის გამგეობა IDFI 03.09.2015 03.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა ამბროლაურის გამგეობაში ამბროლაურის გამგეობა IDFI 03.09.2015 03.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია
ამბროლაურის გამგეობიდან მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მოქმედი სოციალური შეღავათების ჩამონათვალი და სოციალურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები ამბროლაურის გამგეობა IDFI 03.09.2015 03.09.2015 10 days სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

0

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი

მიღებული მოთხოვნები

 • 39

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 4

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 1

  უპასუხო

 • 0

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 0

  უარი

 • 0

  განმარტების თხოვნა

 • 0

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა