საჯარო დაწესებულებები

339

საჯარო დაწესებულებები
სულ

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

             
საჯარო დაწესებულება დაქვემდებარებული დაწესებულებები ყველა მოთხოვნა ათდღიანი ვადის მოთხოვნა უარი ნაწილობრივი ინფორმაცია სრულყოფილი ინფორმაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 0 152 2   7 107
საქართველოს პროკურატურა 0 142   9 21 68
თბილისის საქალაქო სასამართლო 0 124 1 14 16 50
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 0 88     6 54
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“ 0 87     9 63
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0 85   2 12 44
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0 82     9 55
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0 81     9 47
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 0 80   2 11 50
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 0 79     2 65
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 0 77       64
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0 69     9 44
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 0 69     7 44
დაცული ტერიტორიების სააგენტო 0 67   3 10 46
სურსათის ეროვნული სააგენტო 0 63   1 5 46
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 62     7 27
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 0 62     6 44
საჯარო სამსახურის ბიურო 0 62     6 44
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 0 61   1 7 44
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0 61     3 45
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 0 61   2 9 26
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 0 60     5 43
ეროვნული უშიშროების საბჭო 0 60 1 2 11 29
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 0 57     3 43
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 0 55     4 38
ახმეტის გამგეობა 0 55     8 39
დედოფლისწყაროს გამგეობა 0 54     5 37
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 0 54     6 31
საქართველოს შემოსავლების სამსახური 0 54   1 5 25
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 53   2 11 20
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 0 53   1 8 34
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 0 53   3 5 32
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 0 53   2 10 34
დმანისის გამგეობა 0 52       49
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0 51   1 13 31
ახალციხის გამგეობა 0 51     4 36
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 0 51   2 5 26
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 0 51     3 35
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 0 50     5 33
გარემოს ეროვნული სააგენტო 0 49   3 9 29
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 0 48   3 10 25
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 0 48   1 5 17
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 0 46   1 12 21
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 0 46 1   6 27
ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 0 46     3 34
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0 46     5 28
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 0 45   1 10 23
ამბროლაურის გამგეობა 0 44     4 39
საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0 44     5 27
აღსრულების ეროვნული ბიურო 0 43   1 7 25
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 43     8 24
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 0 43   1 5 35
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 42     8 23
გურჯაანის გამგეობა 0 42     6 35
სოციალური მომსახურების სააგენტო 0 41     2 30
ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0 41     5 26
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0 41   1 4 26
ღვინის ეროვნული სააგენტო 0 39     4 21
დუშეთის გამგეობა 0 39     5 31
ზესტაფონის გამგეობა 0 38     7 29
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 0 38     8 20
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 0 38       29
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 0 38     1 30
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 0 38     11 17
ლანჩხუთის გამგეობა 0 38     7 28
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 0 37   2 10 17
საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 0 37   1 8 27
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0 37   1 7 18
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0        
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 0        
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 0        
ხაშურის გამგეობა 0        
ფოთის საქალაქო სასამართლო 0        
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 0        
ლენტეხის საკრებულო 0        
თიანეთის საკრებულო 0        
კასპის გამგეობა 0        
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 0        
თერჯოლის საკრებულო 0        
მცხეთის რაიონული სასამართლო 0        
ქარელის გამგეობა 0        
ბათუმის საქალაქო სასამართლო 0        
გორის გამგეობა 0        
ნინოწმინდას გამგეობა 0        
ასპინძის გამგეობა 0        
ბორჯომის გამგეობა 0        
ოზურგეთის გამგეობა 0        
ჩოხატაურის გამგეობა 0        
ადიგენის გამგეობა 0        
ახალქალაქის გამგეობა 0        
ყვარლის გამგეობა 0        
მცხეთის გამგეობა 0        
ყაზბეგის გამგეობა 0        
თიანეთის გამგეობა 0        
შუახევის გამგეობა 0        
ბოლნისის გამგეობა 0        
მარნეულის საკრებულო 0        
წალკის გამგეობა 0        
მარნეულის გამგეობა 0        
გარდაბნის გამგეობა 0        
თეთრიწყაროს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1        
ქედის გამგეობა 0        
ხელვაჩაურის გამგეობა 0        
ხულოს გამგეობა 0        
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 0        
ქობულეთის გამგეობა 0        
აჭარის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 0        
ლაგოდეხის საკრებულო 0        
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი 0        
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 0        
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი 0        
ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 0        
ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 0        
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 0        
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 0        
შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 0        
საქართველოს საწარმოთა მართვის სააგენტო 0        
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0        
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 0        
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 0        
ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა 0        
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0        
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 0        
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 0        
აუდიტორული საქმიანობის საბჭო 0        
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 0        
თბილისის არქიტექტურის სამსახური 0        
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 0        
შპს თბილსერვის ჯგუფი 0        
თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო 0        
დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0        
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 0        
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 0        
დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი 0        
სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 0        
საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ 0        
თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრი 0        
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 0        
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი 0        
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 0        
ლანჩხუთის საკრებულო 0        
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 0        
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
იურიდიული დახმარების სამსახური 0        
კასპის საკრებულო 0        
სახაზინო სამსახური (სახელმწიფო ხაზინა) 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 0        
დაცვის პოლიცია 0        
სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 0        
მარტვილის საკრებულო 0        
საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112 0        
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 0        
საქართველოს დაზვერვის სამსახური 0        
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 0        
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 0        
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 0        
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 0        
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0        
სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 0        
ბუნებრივი რესურსების სააგენტო 0        
ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 0        
სამშენებლო ტექნიკური ინსპექცია 0        
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0        
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 0        
გარემოს დაცვის ინსპექცია 0        
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 0        
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი 0        
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 0        
ცაგერის გამგეობა 0        
ამბროლაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 0        
ხულოს საკრებულო 0        
ახალციხის რაიონული სასამართლო 0        
რუსთავის საქალაქო სასამართლო 0        
სამტრედიის რაიონული სასამართლო 0        
სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო 0        
ხობის საკრებულო 0        
ხონის საკრებულო 0        
ფოთის საკრებულო 0        
ქარელის საკრებულო 0        
ყვარელის საკრებულო 0        
ქედის საკრებულო 0        
ხელვაჩაურის საკრებულო 0        
ხაშურის საკრებულო 0        
ბოლნისის საკრებულო 0        
სიღნაღის რაიონული სასამართლო 0        
საჩხერის რაიონული სასამართლო 0        
გურჯაანის რაიონული სასამართლო 0        
ოზურგეთის რაიონული სასამართლო 0        
ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 0        
ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 0        
თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო 0        
წალკის საკრებულო 0        
გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლო 0        
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 0        
ბოლნისის რაიონული სასამართლო 0        
სენაკის რაიონული სასამართლო 0        
ცაგერის რაიონული სასამართლო 0        
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 0        
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0        
თელავის რაიონული სასამართლო 0        
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11        
ქუთაისის საკრებულო 0        
ყაზბეგის საკრებულო 0        
ადიგენის საკრებულო 0        
ბაღდათის საკრებულო 0        
ასპინძის საკრებულო 0        
ბორჯომის საკრებულო 0        
ახმეტის საკრებულო 0        
დედოფლისწყაროს საკრებულო 0        
ბათუმის საკრებულო 0        
ახალციხის საკრებულო 0        
ამბროლაურის საკრებულო 0        
ხაშურის რაიონული სასამართლო 0        
ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო 0        
ახალგორის გამგეობა 0        
ახალგორის საკრებულო 0        
ახალქალაქის საკრებულო 0        
აბაშის საკრებულო 0        
დმანისის საკრებულო 0        
ზესტაფონის საკრებულო 0        
სიღნაღის საკრებულო 0        
საჩხერის საკრებულო 0        
სამტრედიის საკრებულო 0        
ტყიბულის საკრებულო 0        
სენაკის საკრებულო 0        
შუახევის საკრებულო 0        
ქობულეთის საკრებულო 0        
თელავის საკრებულო 0        
ზუგდიდის საკრებულო 0        
გურჯაანის საკრებულო 0        
გარდაბანის საკრებულო 0        
დუშეთის საკრებულო 0        
ვანის საკრებულო 0        
თეთრიწყაროს საკრებულო 0        
გორის საკრებულო 0        
ცაგერის საკრებულო 0        
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 0        
ხარაგაულის გამგეობა 0        
საჩხერის გამგეობა 0        
წყალტუბოს გამგეობა 0        
თერჯოლის გამგეობა 0        
ხონის გამგეობა 0        
სამტრედიის გამგეობა 0        
ვანის გამგეობა 0        
ტყიბულის გამგეობა 0        
ჭიათურის გამგეობა 0        
საშუალო პროფესიული სასპორტო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი 0        
რუსთავის საკრებულო 0        
საგარეჯოს საკრებულო 0        
ოზურგეთის საკრებულო 0        
ბაღდათის გამგეობა 0        
საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 0        
სენაკის გამგეობა 0        
გორის რაიონული სასამართლო 0        
ლენტეხის გამგეობა 0        
სიღნაღის გამგეობა 0        
ნინოწმინდის საკრებულო 0        
ლაგოდეხის გამგეობა 0        
საგარეჯოს გამგეობა 0        
ონის გამგეობა 0        
მესტიის გამგეობა 0        
ზუგდიდის გამგეობა 0        
წალენჯიხის გამგეობა 0        
ხობის გამგეობა 0        
მარტვილის გამგეობა 0        
ჩხოროწყუს გამგეობა 0        
აბაშის გამგეობა 0        
იუსტიციის სახლი 0        
სსიპ სმართ ლოჯიქი 0        
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ხარაგაულის საკრებულო 0        
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი 0        
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 0        
მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 0        
სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო 0        
ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი 0        
ლ.საყვარელიძის სახელობის სახელმწიფო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 0        
ჩხოროწყუს საკრებულო 0        
ჭიათურის საკრებულო 0        
ეროვნული სატყეო სააგენტო 0        
წყალტუბოს საკრებულო 0        
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემია 0        
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 0        
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 0        
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი 0        
ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახური 0        
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 0        
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 0        
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 0        
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 0        
საქართველოს ეროვნული არქივი 0        
სტრატეგიული განვითარების სააგენტო 0        
მცხეთის საკრებულო 0        
მესტიის საკრებულო 0        
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 0        
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 0        
წალენჯიხის საკრებულო 0        
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი 0        
ჩოხატაურის საკრებულო 0        
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი 0        
ონის საკრებულო 0        
თელავის გამგეობა 0        

გაგზავნილი მოთხოვნები

91% დასრულებული

მეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი