სიახლეები

სუიციდის სტატისტიკა საქართველოში 2008-2015

09.07.2015 ავტორი: IDFI


2015 წლის 1 ივლისს IDFI-იმ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიიღო ინფორმაცია 2011-2015 წლებში საქართველოში დაფიქსირებული სუიციდის ფაქტების შესახებ. როგორც ირკვევა, აღნიშნულ პერიოდში ყველაზე მეტი - 382 შემთხვევა 2014 წელს ფიქსირდება. 2013 წელს საქართველოში დაფიქსირებულია თვითმკვლელობის 312 შემთხვევა, 2012 წელს - 315 შემთხვევა, ხოლო 2011 წელს - 293 შემთხვევა. აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ 2015 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში სუიციდის უკვე  123 ფაქტი ფიქსირდება.

2011 წელს IDFI-ის თვითმკვლელობის მიზეზით გარდაცვლილთა რაოდენობის შესახებ 2008-2010 წლების სტატისტიკური მონაცემები მიღებული აქვს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით 2008 წელს ფიქსირდება სუიციდის 67 შემთხვევა, 2009 წელს - 188 შემთხვევა, ხოლო 2010 წელს - 113  შემთხვევა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განმარტებით აღნიშნული მონაცემები ეფუძნება სამედიცინო დაწესებულებებიდან და სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან მიღებულ მონაცემებს.

ქვემოთ იხილეთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული დოკუმენტაცია სუიციდის ფაქტების შესახებ:

 

შინაგან  საქმეთა სამინისტროს პასუხი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პასუხი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი